به نام خدا

پاراگراف چهار رای شماره 2007/A/1369  دیوان داوری ورزش، مورخ 6 مارس 2008:

در ارتباط با مفهوم حضور بازیکن در کمتر از 10درصد مسابقات، بر مبنای آنچه در تفسیر مقررات تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان آمده، «تعداد حضور در بازی ها مهم نیست بلکه ملاک، دقیقه های موثر بازی است».

اگرچه تفسیر الزام آور نیست، اما رویکردی است که موجب ایجاد قطعیتی خاص در بین متخصصان ورزش می شود. هدف ماده 15 این است که اگر بازیکنی در شرایطی قرار دارد که از فعالیت حرفه ای خود با یک نظم منطقی منع شده، به گونه ای که مانع  از پیشرفت حرفه ای او می شود، بتواند قرارداد  خود را یک طرفه فسخ نماید.

ماده 15 مقررات فیفا در خصوص تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان:

یک بازیکن حرفه ای که در طول فصل در کمتر از 10٪ مسابقات رسمی باشگاهش حضور داشته است، میتواند قرارداد خود را پیش از موعد بر مبنای دلیل موجه ورزشی فسخ نماید.

مقررات تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان، فسخ یک طرفه، فسخ قرارداد به دلیل موجه ورزشی، دلیل موجه ورزشی، دیوان داوری ورزش، وکیل ورزشی، وکیل متخصص در امور ورزشی

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

09126847407