به نام خدا

دیوان داوری ورزش (Court of Arbitration for Sports) سازمانی شبه‌ قضایی است که از سال 1984 به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به ورزش از طریق داوری ایجاد شده است. مقر این دادگاه در لوزان سوئیس بوده و دادگاه‌های آن در نیویورک، سیدنی و لوزان قرار دارند. در شهرهای میزبان المپیک دادگاه‌های موقت نیز مستقر می‌شوند.

صلاحیت دیوان

زمانی می‌توان اختلاف پیش آمده را نزد دیوان مطرح نمود که توافق داوری میان طرفین وجود داشته‌باشد. طبق ماده ۶۱ منشور المپیک همه اختلافات مرتبط با بازی‌های المپیک را فقط می‌توان در دیوان داوری مطرح نمود.

همه فدراسیون‌های بین‌المللی المپیکی حکمیت دیوان را دست‌کم برای چند اختلاف پذیرفته‌اند.

برای انطباق با مقررات جهانی ضد دوپینگ همه امضاکنندگان، شامل کمیته‌های ملی المپیک و  فدراسیون‌های بین‌المللی المپیک، صلاحیت دیوان را در زمینه نقض قانون مبارزه با دوپینگ پذیرفته اند.

حدود 45 درصد پرونده های دیوان به تجدید نظر خواهی از تصمیمات یکی از نهاد های فدراسیون بین المللی فوتبال(FIFA)  بوده و 30 درصد را نیز پرونده های مرتبط با دوپینگ تشکیل می دهد؛ 15 درصد مربوط به سایر دعاوی و10 درصد پرونده های تجاری بین المللی هستند. سایر دعاوی نیز معمولا به مسایلی مانند اختلافات مربوط به انتخابات ،کسب سهمیه و اعتراض به میزبانی رقابت های مربوط می باشند. تا سال ۲۰۰۴ بیشترین موارد بررسی شده توسط دیوان، مربوط به اختلافات نقل و انتقال فوتبال حرفه‌ای و دوپینگ بوده است.

رای داوری صادره از سوی دیوان داوری ورزش(C.A.S)، نهایی و از زمان ابلاغ به طرفین برای آنها لازم الاجرا و الزام آور است. این آرا همانند سایر آرای بین المللی داوری می تواند بر اساس قواعد معمول حقوق بین الملل خصوصی و مطابق با مقاد کنوانسیون نیویورک در رابطه با شناسایی واجرای آرای داوری خارجی مصوب 1958،  اجرا گردد.

نکته قابل توجه در مورد دیوان داوری ورزش اینست که این دیوان تمایل چندانی در ورود به مسایل مربوط به قواعد بازی ندارد. C.A.S همانگونه که در پرونده های دوپینگ به اجرای قوانین تاکید بیشتری دارد، به نظر نسبت به اختلافات درون زمین ورزش علاقه ای ندارد. تاکید دیوان در اینجا بر اهمیت احترام به مقامات برگزار کننده مسابقه می باشد. تخصص بیشتر مقامات برگزار کننده نسبت به هیأت داوری و همچنین نیاز به تضمین حداقل اختلال در جریان مسابقات می تواند از دلایل بی رغبتی دیوان به رسیدگی به چنین اختلافاتی باشد. دیوان زمانی در این موارد دخالت می کند که تصمیم مستند به رشوه و فساد باشد.(نمونه بارز در این زمینه پرونده سعید عبد ولی کشتی گیر فرنگی کار ایرانی در رقابت های بازی های اسیایی اینچئون کره جنوبی است که دیوان در رای صادره به قوانین مصوب فیلا و عدم امکان رسیدگی بر خلاف آنها اشاره دارد؛ شعبه رسیدگی کننده در نهایت اعلام نمود:« هیأت تاکید میکند که بر اساس شواهد موجود به این نتیجه روشن رسیده که نحوه رفتار هیأت ژوری با آقای عبد ولی نادرست بوده و ایشان می بایست به فینال رقابت ها راه می یافت. با این حال دیوان به دلیل محدودیت صلاحیت در چارچوب قوانین مصوب سازمان های ورزشی نمی تواند درخواست آقای عبد ولی را رعایت کند».

(بخش عمده این نوشته، برگرفته از یک مقاله به قلم همایون مافی و فراز شهلایی مندرج در شماره 54 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی می باشد.)