به نام خدا

اطّلاعات کاربردی در خصوص حقوق ورزشی و قراردادهای ورزشی

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

*ارائه خدمات متنوع در زمینه حقوق ورزشی

* قبول وکالت ورزشکاران/ وکالت تخصّصی در دعاوی ورزشی

*اختلافات قراردادی بازیکن و باشگاه

*تنظیم قراردادهای ورزشی(فارسی و انگلیسی) و ارائه مشاوره

*حوادث ورزشی

*اطلاع رسانی در مورد مقررات و آیین نامه های ورزشی(داخلی و بین المللی)


 تماس با وکیل پایه یک دادگستری،متخصّص در زمینه حقوق ورزشی

09126847407

09369772414

www.ghazali-attorney.ir

حقوق ورزشی، وکیل ورزشی، وکالت ورزشی، وکیل متخصص در قراردادهای ورزشی