به نام خدا

10. ضمانت اجرا(Sanction)

در بحث ضمانت اجراها معمولا علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرا ذکر می شود و برای هر کدام، ضمانت اجرای متناسب  در نظر گرفته می شود. ممکن است برای تاخیر غیرموجه بازیکن در معرفی خود به تیم به هنگام تعطیلات نیم فصل یا پایان فصل، جریمۀ کسر از قرارداد پیش بینی گردد. یا در موارد تعویق باشگاه در پرداخت اقساط، برای بازیکن حق فسخ ایجاد شود.

در مواردی که عدم ایفای تعهد ناشی از فورس ماژور(مانند سیل و زلزله و آشوب ها و اعتصابات) باشد ممکن است متعهد مجبور به پرداخت خسارتی نباشد، یا آنکه تحت شرایطی اجرای مفاد قرارداد به حالت تعلیق در آید یا قرارداد خاتمه یابد. به هر صورت آنچه مد نظر طرفین است، با تمام حدود و ثغور آن می بایست قید شده و مورد توافق قرار گیرد.
 
11. حل و فصل اختلافات

در هر قراردادی امکان بروز اختلاف وجود دارد. این اختلافات ممکن است ناشی از برداشت های مختلف از موضوع قرارداد، تعهدات هر یک از طرفین، اجرا و یا تفسیر مفاد قرارداد باشد. حل اختلافات می تواند به صورت مرحله ای و یا مراجعه مستقیم به دادگاه باشد. حل اختلاف مرحله ای یعنی ابتدا طرفین تلاش نمایند از طریق صلح و سازش اقدام به رفع اختلاف نمایند و در صورت عدم حصول سازش، امر به داوری و یا دادگاه ارجاع شود.


12. اصلاح قرارداد

از آنجایی که اجرای قراردادهای ورزشی در بازه زمانی صورت می پذیرد لذا بسیار اتفاق می افتد که به جهت بروز مسائل پیش بینی نشده، توازن ارزشی در قرارداد به هم میخورد و در بخش هایی از آن انجام اصلاحات احساس می شود.(مثلا تاثیر گذاری در قیمت قرارداد فصل بعدی یک والیبالیست، چنانچه به همراه تیم ملی به مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال راه پیدا کند).


13.  پایان قرارداد

پایان یافتن مسئولیت های قراردادی طرفین باید به صورت کاملا واضح، در قرارداد پیش بینی شود. دو طرف قرارداد باید از این موضوع آگاهی کامل داشته باشند که قرارداد در چه صورتی به پایان می رسد. به طور مثال گذشت زمانی خاص(یک سال یا یک فصل) یا بروز اتفاقی مشخص(سقوط تیم به دسته پایین تر)، سبب انفساخ قرارداد شود و یا در صورت پیش بینی حق فسخ برای هر یک از طرفین و اعمال آن از سوی صاحب حق، قرارداد خاتمه می یابد.

14. ضمائم و پیوست

ممکن است قراردادهای ورزشی ضمائم و پیوست هایی داشته باشد که بهتر است در قرارداد اصلی از آن ها یاد شود(مانند تست سلامت و پزشکی بازیکن) تا در صورت نیاز به آنها، قابلیت استناد به این بند از قرارداد، از بین نرود./پایان

در این سه بخش تلاش کردیم تا با بیان اصول انعقاد قراردادهای ورزشی، صرفا چارچوبی کلی از مبحث قراردادهای ورزشی برای ورزشکاران و فعالان عرصه حقوق ورزشی ترسیم نمائیم.

وکیل ورزشی، حقوق ورزشی، قراردادهای ورزشی، وکیل متخصص در امور ورزشی

www.ghazali-attorney.ir