به نام خدا

آیین نامه جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در آذر ماه 1396 به تصویب رسید؛ صرف نظر از سنگین تر شدن محرومیت ها از دوره های قبلی، مهم ترین نکته درباره آیین‌نامه جدید، افزایش چشمگیر جرایم نقدی برای باشگاه، بازیکنان و مربیان است که زمینه‌ساز درآمد زایی قابل توجهی برای فدراسیون فوتبال هم شده است.

افزایش جریمه نقدی از ٥٠ تا ١٠٠‌میلیون تومان

براساس آیین‌نامه جدید انضباطی در مورد باشگاه‌ها و اشخاص حقوقی میزان این جرایم نباید از ١٠٠‌میلیون ریال کمتر یا بیش از یک‌میلیارد ریال باشد. در مورد اشخاص حقیقی چون بازیکنان، مربیان و مدیران و عوامل تیم‌ها میزان جرایم نباید کمتر از ٥٠‌میلیون ریال و بیشتر از ٥٠٠‌میلیون ریال باشد. در آیین‌نامه جدید، افراد مجبور هستند بلافاصله بعد از صدور حکم نهایی جریمه نقدی خود را پرداخت کنند، در غیر این صورت از حضور آنها در مسابقات جلوگیری خواهد شد.

٦ جلسه محرومیت برای پرتاب آب‌ دهان

از دیگر نکات جالب آیین‌نامه جدید این است که اشخاص دریافت‌کننده کارت قرمز‌، علاوه بر یک جلسه محرومیت که به‌ صورت خودبه‌خود متحمل آن می‌شوند، به این ترتیب مجازات خواهند شد؛ یک جلسه محرومیت به‌ دلیل ممانعت از فرصت مسلم گلزنی حریف.

حداقل یک جلسه محرومیت به‌ خاطر خطای شدید روی حریف در جریان بازی. حداقل یک جلسه محرومیت به دلیل رفتار غیرورزشی در قبال بازیکن حریف یا شخصی به غیر از مقامات رسمی مسابقه. حداقل دو جلسه محرومیت به دلیل حمله به حریف یا هر شخصی به ‌غیر از مقامات رسمی مسابقه. حداقل ٦ جلسه محرومیت به دلیل انداختن آب‌دهان روی حریف یا هر شخصی به غیر از مقامات رسمی مسابقه.

سنگین‌ترین محرومیت‌های ممکن

دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در شرط‌بندی مسابقات فوتبال داخلی یا مسابقاتی که یک طرف آن باشگاه‌های فوتبال ایرانی یا تیم‌ملی فوتبال ایران است،‌ توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه تخلف محسوب می‌شود‌ و مرتکبین حداقل به ١٠٠‌میلیون ریال جریمه نقدی و حداقل ٣‌ماه محرومیت از هرگونه فعالیت در فوتبال مواجه می‌شوند.

اگر شخصی در هر جایگاه و مقامی که می‌خواهد باشد، مرتکب اعمال منافی عفت شود و ارتکاب جرم در محاکم صالح دادگستری به موجب حکم قطعی اثبات گردد،‌ صرف‌نظر از مجازات قانونی تعیین‌شده در محاکم قضائی رسمی،‌ به مدت ٢٤ماه از هرگونه فعالیت مربوط با فوتبال محروم می‌شود و اگر سن متخلف کمتر از ١٨‌سال باشد، شخص برای همیشه از فعالیت رسمی و غیررسمی در فوتبال محروم خواهد شد. همچنین در این آیین‌نامه، استعمال دخانیات توسط کلیه مقامات و افراد مرتبط با یک مسابقه در نقاط مختلف ورزشگاه ممنوع است.

درصورت مشاهده برای بار اول حداقل ٥٥٠‌میلیون ریال جریمه نقدی باید پرداخت شود. همچنین اگر یک بازیکن توسط کادرفنی تیم‌های ملی به تمرینات و مسابقات رسمی و دوستانه دعوت شود و از حضور به هر دلیلی امتناع کند،‌ دفعه اول با ٣ جلسه محرومیت و ٥٠‌میلیون ریال جریمه مواجه می‌شود. اگر باشگاه جلوی حضور بازیکنی در تیم‌ملی را بگیرد، در مرحله اول ٢٠٠‌میلیون ریال جریمه می‌شود و برای دفعات بعد محرومیت‌های سنگینی متوجه باشگاه خواهد شد.

وکیل ورزشی، مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق ورزشی، قرارداد ورزشی